Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - najmodernejšie a jedinečné múzeum Slovenska, jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstva.
http://www.smopaj.sk/

Zatriedenie
Fotogaléria
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.
Čas k atrakcii
12